Подкрепата в дома е особено ценна за възрастния човек

Александрина е социален асистент в екипа на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в София от 2013 година. Пенсионер е, но посвещава времето си в помощ на възрастни, болни и самотни хора.

Преди години ръководителят на екипа в София се запознава с нея покрай грижите за болния ѝ съпруг, който е един от пациентите в програмата „Домашни грижи на „Каритас“. В мъчителните дни след неговата кончина я подкрепя неотлъчно и помага да преодолее тежка депресия. Впоследствие, Сашка започва работа в екипа от две медицински сестри, преминава и вътрешно обучение. Помощта за другите е помощ и за самата нея, осмисля дните ѝ.

Александрина е икономист по образование и е с дългогодишен опит в държавни институции на важни и отговорни позиции, които изискват общуване с много хора. „Човек, на който всеки може да се довери, интелигентна и изпълнителна, справя се чудесно и с нелеки административни задачи, пациентите се чувстват спокойни с нея“ – споделя Натали, ръководител на „Домашни грижи на „Каритас“ в София.

Александрина посещава в домовете им средно по петима възрастни хора на ден. Времето, което отделя за всеки, заедно с пътуването, запълва деня ѝ. Работата ѝ включва хигиенизиране на болния и дома, закупуване на лекарства, предоставяне на помощни средства, пазаруване, посредничество пред различни институции. И най-важното – грижа за душата, разговори и изслушване на хората. За нея възрастните, болни и самотни хора имат най-голяма нужда от социални контакти, особено тези, които не могат да излязат навън – „имат потребност с някой да си кажат две приказки“.

Някои от хората, на които Александрина и екипът на „Домашни грижи на „Каритас“ в София помагат, са в много тежко състояние – както здравословно, така и финансово. Такъв е случаят и на 74-годишна жена, която Сашка посещава в дома ѝ и обгрижва всеки делничен ден, вече 8 години. Откакто я познава, жената е напълно неподвижна. Множествена склероза я е приковала вече дълги години на легло, а средствата от инвалидната ѝ пенсия стигат само за памперси и мокри кърпички.

При нужда от спешна помощ, Александрина успява да се отзове най-бързо, защото живее сравнително близо до дома на жената. Колко важна е помощта, която получава, става ясно от думите на болната жена: „от тази услуга, която получавам от „Каритас“, съм много доволна, защото тя ми е жизнено необходима. Можете да си представите, ако я нямаше нея (поглежда към Александрина) какво би станало…“.

За Александрина, несъмнено – директната подкрепа в дома, която отговаря на индивидуалните нужди на възрастния човек, е най-ценна и несравнима с институционалните грижи. За тази помощ обаче няма стабилно, сигурно и дългосрочно финансиране. Средствата в „Каритас“ за тези услуги са от дарители и проекти, за които ежегодно се кандидатства.

„Трябва по-голяма подкрепа от държавата, защото тя е абдикирала“ – добавя Александрина. – „Например, дори и да имаш право на социален асистент, трябва сам да си го намериш. Преди не беше така. Важно е също и обществото да се възпитава в уважение към възрастните, а не да се настройва, че младите изкарват пенсиите на хората, които години са се трудили и плащали данъци за сигурни старини“.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg