Възрастните хора се нуждаят най-много от внимание и уважение

Той е на 72 години, живее в София и пожела да не споменаваме името му, затова ще го наричаме Георги. От дълги години живее с болната си сестра, която е с 2 години по-голяма от него. Преди 20 години тя е диагностицирана с множествена склероза и от близо 10 – е напълно неподвижна. Силната връзка със сестра му и необходимите ежедневни грижи за нея не му позволяват да я изостави.

Георги става единственото обкръжение и най-близкият на болната жена, чийто живот се е превърнал, по собствените ѝ думи, в една „вегетация“ – обездвижена и напълно зависима от чужда помощ, за да живее. Същевременно – Георги е човекът, който ѝ носи най-много радост и смисъл в живота. Тежкото ѝ състояние я кара да се затвори и да не желае да вижда почти никого освен брат си. И така – той е всичко за нея.

Интелигентен, скромен и тактичен човек, Георги не пожела да сподели кои са най-големите трудности в грижите за сестра му от уважение и неудобство да не я засегне и нарани. Но с времето, както болестта се  влошава, така и неговите дни стават все по-мъчителни и непосилни.

Преди повече от 8 години, когато състоянието на сестра му много се влошава и разбира, че няма да може да се справи сам с грижите за нея, Георги търси различни варианти за помощ, както и неправителствени организации. Условията, обаче, които му предлагат, са непосилни или финансово, или неприемливи като време за чакане. Тогава първи се отзовават сътрудниците от центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в София и от 2014 г. социален асистент или медицинска сестра от екипа ежедневно посещават болната му сестра. Не ползват и не търсят услуги от други организации. При най-спешните случаи, Георги търси за съдействие първо социалния асистент на „Каритас“.

Огромна е благодарността му за помощта от екипа към „Домашни грижи на „Каритас“, която е жизнено необходима за сестра му. За него такива услуги трябва да се развиват, за да може повече самотни, болни и възрастни хора да получават помощ в своите домове. И когато го питаме от какво най-много се нуждаят възрастните хора в България, той отговаря „внимание и уважение“. Това е „Каритас“ за него!

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg