Щастливият човек боледува по-малко

Д-р Павловска е общопрактикуващ лекар в гр. Белене. В ежедневната си практика, тя помага на много възрастни хора и е убедена, че съпричастността, човечността и загрижеността са гаранция за лечението на всякакви болести. „Всеки човек има нужда от подкрепа, внимание и грижа. Тогава той става щастлив. Щастливият човек боледува по-малко“ – с усмивка споделя тя.

Според д-р Павловска грижата в дома на възрастния човек е от изключително значение, особено в селата към община Белене, където липсват здравни заведения, както и професионалисти, които да оказват своевременна подкрепа на възрастните хора.

Затова и в две от селата, в които също е общопрактикуващ лекар, д-р Павловска е организирала по един човек, който да посещава възрастните хора в домовете и да им помага с индивидуални грижи за тях. Тези хора са в постоянен контакт с нея и могат да реагират бързо в случай на спешност. В тясно сътрудничество е и с медицинската сестра и социалните работници от центъра за Домашни грижи на „Каритас“, които посещават в домовете им възрастни хора в гр. Белене.

„Необходимостта от такъв човек за селата, който да предоставя домашни грижи, ще осигури на възрастните хора достойни старини. Защото техният живот е ограничен в една стая, между четири стени, в самота и чакат с нетърпение да влезе някой, да им каже „Добър ден“ и те да се чувстват щастливи и доволни, че има човек, с когото да поговорят и който да им помогне.“

За да бъде в още по-голяма полза за възрастните хора, д-р Павловска организира беседи на здравна тематика, по време на които обсъждат социално-значимите хронични заболявания. „Разказвам им за диабета, хипертонията, инсулта, на достъпен за тях език. Обсъждаме и профилактиката, превенцията, диетите“ – добавя тя. – „Винаги им занасям и дребни подаръци. Понякога организирам фирми, които даряват лекарства, като аспирин, аналгин и под.“

За д-р Павловска е много важно по време на тези беседи възрастните хора да се включват активно с въпроси и коментари, чрез които тя получава обратна връзка за актуалните им проблеми. „Намирам големи ползи от тези срещи. Някой път организирам и посещения в четири от селата и правя безплатни прегледи на възрастните хора, в т.ч. – мерене на кръвно, на кръвна захар, давам им и съвети.“ – споделя тя. – „Хората усещат това внимание, оценяват го много. И според мен – грижата и вниманието към възрастния човек са гаранция 80 % за лечение на всякакви хронични заболявания.“

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg