Skip to content

Menu

За проекта

Проектът „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

За нас

Национална католическа федерация „Каритас България“ е българска неправителствена организация, осъществяваща социална дейност в България от 1993 г. Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. Прочети повече.

caritas_pravi_dobro_campaign_logo

Кампания

Професионалните грижи в дома, предоставени с внимание и разбиране, са най-силният двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините.

Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg

Каритас България, гр. София, ул. „Оборище“ №9, тел.: 02 944 18 58, имейл: info@caritas.bg
Каритас България © 2022. Всички права запазени.
Дизайн и разработка: JT Design