Skip to content
Menu

ИСТОРИИ

Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg

Каритас България, гр. София, ул. „Оборище“ №9, тел.: 02 944 18 58, имейл: info@caritas.bg
Каритас България © 2022. Всички права запазени.
Дизайн и разработка: JT Design