Вход в електронните пощи на КАРИТАС

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СВОБОДНО КИРИЛИЦАТА ЗА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНА ПОЩА, САМО ЧРЕЗ ПРОГРАМИТЕ или 

Входът е с пълния ви електронен адрес (ime.ime@caritas-bg.org) и вашата стандартна парола, с която разполагате

В тази поща ще бъдат достъпни само входящи съобщения, след 15 ноември 2013 година.
Персоналните настройки и изпращането на съобщения от тази поща, може да започне веднага.

Инструкцията за използване и всички допълнителни настройки, ще намерите отдолу.

 

Инструкция за ползване и настойка на електрона поща в Каритас