Корпоративно дарителство

Има все повече доказателства, че участието в корпоративни социални инициативи се отразява добре на търговското име и приходите, а също и на общността, която компаниите създават и променят.

Все повече хора споделят, че в потребителските им кошници присъстват продукти на компании, подкрепящи социална кауза.

Често дарителските инициативи на дадена компания стават причина за нарастване на пазарния й дял и печалбата, утвърждаване на корпоративния имидж, привличане и задържане на мотивирани кадри, повишаване на интереса от страна на инвеститори и партньори.

Ако Вие сте представител на компания, която е направила избора да участва в процеса на промяната в името на по-хуманно общество, то приемете поканата ни за партньорство в кампанията „Близостта е в общуването“, която реализираме в подкрепа на болни възрастни хора, които се нуждаят от наблюдение и дългосрочни грижи и не са в състояние да си помогнат сами.

Може да изразите Вашата подкрепа по някои от следните начини:

  • Чрез дарение по банков път

Не бива да се пропуска фактът, че фирмите – дарители се ползват от данъчни преференции в размер на 10 % от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България

  • Чрез маркетингово обвързване с кауза

Стратегията на Вашата компания може да бъде разширена в посока обвързване със социална кауза на принципа на споделената стойност.

По този начин Вие имате възможността да обвържете продуктите и услугите, които произвеждате и разпространявате, с подкрепената от Вас кауза, удовлетворявайки непрекъснато нарастващото търсене на подобен вид продукти.

Част от Вашите приходи биха могли да бъдат дарявани за избраната от Вас кауза, чрез произвежданите от Вас продукти, предлагани на пазара с обозначение, на специално място и или под различна, удобна за Вас, форма. Това е един надежден начин да привлечете вниманието на клиенти, партньори и медии.

  • Дарение по ведомост

За много хора трудовото възнаграждение е основният или единствен доход. Въпреки това, те може би искат да правят добро – да даряват част от сумата, която получават, за благотворителна кауза.

Може да предложите на своите колеги и служители да подкрепят каузата, отделяйки средства за нея всеки месец. Не се изискват усилия – счетоводният отдел на Вашата компания би могъл да изготви необходимите документи.

Освен данъчното облекчение (5% за физически лица), Вие и Вашите служители печелите още един добър повод да се гордеете с колектива – правенето на добро сплотява, предизвиква усмивки и стопля както хората в нужда, така и даряващите.

Благодарим ви, че помагаме заедно!