Въведение в дарителство

Добри думи, топъл обяд и радостта от доброто здраве – това са нещата, с които сме свикнали и в ежедневието си дори не забелязваме. Там, извън нашите графици и ангажименти, има хора, които не могат да си позволят и не получават тези блага. Често, оставени сами на себе си, без грижата на близките си, те нямат много поводи за щастие.

Светът би могъл да бъде по-добър, ако средата е по-добра. За по-добрата социална среда бихме могли да помогнем всички – бизнесът, работещите и всички активни хора със съзнание за правене на добро. Каузите на „Каритас“ подкрепят хора от уязвимите групи – лишените от радостта и споделените моменти. Вярваме, че с Вашите съпричастност и подкрепа, заобикалящата ни среда ще стане нормална – такава, каквато я искат децата ни, нашите родители и разбира се, ние.

Ако вече сте решили да направите добро, изберете своя начин – корпоративно дарителство, индивидуално дарителство, дарителство по ведомост, дарение чрез SMS.

Благодарим Ви, че помагаме заедно!