Дарителство по ведомост

Ако желаете да подкрепите някоя от каузите на „Каритас“, но основният Ви доход е Вашето трудово възнаграждение, бихте могли да дарявате по ведомост. Всеки месец, за избран от Вас период, работодателят ще удържа средства от заплатата Ви – толкова, колкото Вие решите.

По този начин Вие ставате част от семейството на добротворците и чрез средствата, които отделяте всеки месец, десетки хора в неравностойно положение ще получават надежда. Защото Вие и Вашите колеги сте екип, който върши добрини. Един чудесен повод, за да изпитвате допълнително чувство на удовлетвореност всеки път, когато получавате заплатата си!

Как да дарявам всеки месец за избрана от мен кауза?

Уведомете Вашия работодател за каузата, която сте избрали, и дарявайте точно толкова, колкото искате и можете. По всяко време можете да променяте сумата, а този тип дарителство намалява Вашите данъци (до 5% за физически лица). Безспорно, един добър начин да подадете ръка е да споделите частица от своята радост с друг, нуждаещ се от нея човек.

Изтеглете Договор или Декларация за индивидуално дарение. Прочетете го внимателно. Посочете срока, за който искате да дарявате. Обърнете внимание, че договорът се подновява автоматично освен ако Вие не заявите, че го прекратявате. Попълнете Вашите данни и сумата, която бихте искали да дарявате – тя е по Ваш избор, съобразена с възможностите Ви.

Принтирайте договора и го подпишете. Занесете го в счетоводството на Вашата фирма.
Пратете попълнения договор до caritas@caritas.bg .

Още следващия месец ще получим Вашето дарение! Благодарим Ви, че помагаме заедно!

В случай, че възникнат въпроси от Вас или от страна на счетоводителя във Вашата фирма, моля обърнете се към Ваня Клечерова, координатор „Комуникации и фондонабиране“, v.klecherova@caritas.bg .

Договор за дарение
Декларация