Нашите каузи

„Каритас” действа като едно човешко семейство и работи за намаляване на бедността и осигуряване на достоен живот за всички хора, независимо от техните пол, раса, религия и национална принадлежност. Сътрудниците на „Каритас” ежедневно се стремят да облекчат болката и страданието на изпадналия в уязвимо положение, като освен с професионални грижи, те даряват човека в нужда с внимание и искрена загриженост, от които той най-силно се нуждае.

Присъединете се към някоя от каузите на „Каритас“ и споделете доброто, което носите. Всяка Ваша подкрепа е от значение за страдащите. Вярваме, че светлината, която човек носи в душата си, може да бъде споделена.