2011 Наръчник на енорийския “Каритас”: Обичай ближния си

Наръчникът “Обичай ближния си” е резултат от дългогодишното сътрудничество между „Каритас“ организации от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, Словения, Хърватия и Черна гора в сферата на развитието на енорийския “Каритас” и популяризирането на доброволния труд. Той отразява нуждите на хората от енорийския и епархийния “Каритас”, които искат да създадат или да подобрят енорийския “Каритас”.

Целия Наръчник може да видите тук