2017 Еднакви в различието

 “Еднакви в различието” – издание на “Каритас България”, имащо за цел да допринесе за повишаване на информираността и разбирането на проблемите и ситуацията с бежанците, смисъла на интеграцията като двупосо­чен и динамичен процес и взаимно приемане, уважение, учене и подкрепа.

Изданието представя основна информация, която да послужи за ориентир в темата за интеграцията по отношение на политика, права и задължения, достъп до образователни, здравни и социални услуги, жилищно настаняване, пазар на труда, обучение по български език.

Поставен е акцент и върху трудностите и предизвикателствата в интеграционния процес, като са представени препоръки и предложения на “Каритас” за действия, които да бъдат предпоставка за една успешна интеграция.