2014 Учебно помагало по български език за бежанци

Учебното помагало по български език за бежанци е изработено по проект на „Каритас София“ „Провеждане на курсове по български език за търсещи международна закрила, настанени в приемателните центрове на ДАБ”. Проектът е финансиран от Представителството на ВКБООН.

Български език за бежанци – ниво А1

Български език за бежанци – ниво А2

Bulgarian for Refugees – Level A1

Bulgarian for Refugees – Level A2

А1 اللغة البلغارية – مستوى

А2 اللغة البلغارية – مستوى

А1 زبان بلغاری برای پناهنده ها – سطح

А2 زبان بلغاری برای پناهنده ها – سطح

Lе bulgare pour les réfugiés – Niveau А1

Lе bulgare pour les réfugiés – Niveau А2