2016 Добре дошли – мигрантите правят Европа по-силна, практики на „Каритас“ за включваща Европа”

„Добре дошли – мигрантите правят Европа по-силна. Практики на „Каритас“ за включваща Европа“ е издание на европейската мрежа от „Каритас“ организации, сред които и „Каритас България“, разглеждащо въпросите на мигрантите. В изданието са споделени успешен опит, добри практики и препоръки на „Каритас“ по проблемите на интеграцията. Представени са добри практики от България, Литва, Гърция, Италия, Австрия, Белгия, Чехия, Португалия, Франция, Испания, Германия, Швеция и Холандия.

Изданието цели да привлече общественото внимание към бариерите, които възпрепятстват милиони мигранти да станат пълноправни членове на европейската общност. Тези ограничения ограбват достойнствато на мигрантите и възможността Европа да допринесе за по-големи социални, културни и икономически резултати.

Изданието може да бъде прочетено тук.