2017 „Каритас България“ създаде полиезична уеб платформа за бежанците

„Каритас България“ създаде полиезична уеб платформа (www.welcome.caritas.bg), предоставяща информация на български, английски, фарси, дари и арабски език.

Целта на уеб платформата е да помогне на бежанците с важна за тях информация, свързана с основни права и задължения, както и да съдейства за промяната на негативните обществени нагласи, като покаже човешкия облик на хората, бягащи от войната и търсещи място, където да започнат да градят живота си отначало.

На уеб платформата са представени дейностите на „Каритас“ в подкрепа на бежанците; позиции и становища на „Каритас България“, касаещи интеграционните процеси и други актуални теми, свързани с бежанците и бежанската криза; практическа информация, представяща правата на хората, получили бежански/хуманитарен статут и на такива, които са в процедура, както и информация за видовете закрила/статут, процедурата на получаването им и под. Има също и новини от мрежата на „Каритас“, свързани с бежанците; информация за инициативи и кампании на „Каритас“; лични истории на бежанци, както и на сътрудници на „Каритас“, работещи с бежанци. Качени са и издания, учебни помагала, изготвени от „Каритас“ в полза на бежанците.