2017 Учебно помагало по български език за бежанци

Учебното помагало по български език за бежанци ниво А1 е изработено по проект на „Каритас София“ „Провеждане на курсове по български език за търсещи международна закрила, настанени в приемателните центрове на ДАБ”.

Първото издание (от 2014 г.) е финансирано от Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България. Настоящото, второ издание, се реализира с финансовата подкрепа на Католически служби за помощ.

Български език за бежанци – ниво А1

Bulgarian for Refugees – Level A1

А1 اللغة البلغارية – مستوى