2022 Годишен отчет на „Каритас България“

Излезе годишният отчет на „Каритас България“ за 2022 г. Изданието представя реализираните дейности през отминалата година, подкрепата, оказана на различни уязвими групи от хора, ключовите инициативи и благотворителни кампании, които „Каритас България“ осъществява, за да провокира любовта, която всеки човек носи у себе си и е призван да дарява на бедните и изпитващите страдание.

Благодарим на всички дарители, партньори, сътрудници, доброволци и приятели, които безусловно и всеотдайно ни подкрепиха в работата ни през годината. С вашата помощ, вярваме, успяхме да направим живота на хора в трудна ситуация по-смислен и пълноценен.