2023 Ден на “Каритас”: Наръчник

Наръчникът има за цел да подпомогне представителите на Католическата общност, сътрудниците на „Каритас” и всички, споделящи мисията на „Каритас”, в организирането и провеждането на Деня на „Каритас“.

Изготвен е като набор от информационни материали, които да бъдат от полза за свещеници, енорийски отговорници, ръководители на центрове/проекти/екипи на „Каритас”.

Наръчникът предоставя информация за Деня на „Каритас“, за обявения от папа Франциск Световен ден на бедните, за структурата на „Каритас“ в България, за „Каритас Европа“ и „Каритас Интернационалис“, за мисията и ценностите на „Каритас“.