2016 Социалната справедливост и равноправието в Европа са възможни

На 23.11.2016 г. излезе новото издание на европейската мрежа от „Каритас“ организации – „Социалната справедливост и равноправието в Европа са възможни – пътна карта на „Каритас“. Това е нашата визия за гъвкави социални модели в Европа, които могат да се справят с икономическите, социалните и демографските предизвикателства, пред които сме изправени днес, и да осигурят добро съществуване на всички хора. Публикацията е резултат на дълъг процес на наблюдение и анализ на съществуващи социални модели и системи на солидарност.

Изданието предлага препоръки към законодателните власти на държавите от Европейския континент, пряко съобразени с техните контексти, както и към институциите на Европейския съюз. Препоръките ни са насочени към подобряване на различните социални модели, така че да се постигне трайно изкореняване на крайната бедност и социалното изключване.

„Социалната справедливост и равноправието в Европа са възможни – пътна карта на „Каритас“ може да бъде прочетено тук: на български език, на английски език, на френски езикна немски езикна хърватски език;