2016 „Каритас” е обезпокоена: да спрем бедността в Европа

Ежегодно европейската мрежа от „Каритас” организации изготвя доклад, посветен на предизвикателствата пред справянето с бедността и социалното изключване в Европа. Докладът от 2016 година излезе под заглавието: „Да спрем бедността в Европа – нашите решения за това” и представя ситуацията на бедност в Европа с акцент върху най-уязвимите групи от хора, сред които: безработни хора, работещи бедни, самотни родители, деца и семейства в риск, бежанци и мигранти.

Едновременно с това, докладът представя и 18 препоръки за справяне със ситуацията на бедност, насочени към новите европейски модели за социално подпомагане, изградени върху социалното включване, инвестиции и социална защита, както и върху човешките и социалните права.

„Да спрем бедността в Европа – нашите решения за това” е резултат от докладите на 21 „Каритас” организации от Европейския континент, сред които и „Каритас България”. Изданието очертава една обща картина на бедността в Европа, а представените в него препоръки за преодоляване на социалното изключване, биха могли да бъдат отправна точка в политиките на Европейския съюз за изкореняване на бедността и посегателствата, които тя нанася върху човешкото достойнство.

Докладът на „Каритас Европа” може да бъде прочетен тук.

Докладът на „Каритас България” може да бъде прочетен тук.

Докладите на някои от останалите „Каритас” организации могат да бъдат прочетени тук:

Austria | Cyprus | Czech Republic | Finland | France |Germany (auch in Deutsch) | Ireland | Italy | Latvia | Luxembourg | Malta | Netherlands | Portugal | Romania | Slovakia | Slovenia | United Kingdom