2019 Българският миграционен парадокс

“Каритас България” заедно с още 11 Каритас организации от 11 европейски държави, които членуват в Европейския съюз, участва в тригодишната инициатива „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), която се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия(GD DEVCO).

Важна част от инициативата MIND е докладът „Българският миграционен парадокс – позитивна интеграция и негативен политически дискурс”, който ви представяме с настоящото издание и който заедно с докладите на Каритас от Австрия, Белгия,Чехия, Германия, Италия, Холандия, Португалия, Словакия, Словения и Швеция ще бъде част от изданието „Общ дом“. Благодарим на проф. Анна Кръстева за изследователската работа и доклада и на всички, допринесли за подготовката на този документ.

Стремим се чрез тази публикация и всички останали инициативи, свързани с темата „Миграция и развитие“, да допринесем за повишаване на чувствителността по темата, да изострим вниманието към необходимостта съгласувано да се обърне внимание на миграцията, социално-икономическото развитие и правата на човека, както и да насочим вниманието към нуждата от планирането и реализирането на политики, които изискват интегриран подход за справянето с проблемите на развитието и разглеждането на миграцията като възможност за управление за осигуряване на безопасна и доброволна миграция, а не на принудителна и опасна такава.

Докладът съдържа анализ на настоящата ситуация, политики и дебати в България, свързани с миграцията и развитието и взаимовръзката между тях. Той описва националния миграционен контекст, като се придвижва към развитие, основано на миграцията, и подчертава ключовия принос на съвременната миграция, имигрантите и емигрантите за икономиката, обществото, пазара на труда, културата и хората. Публикацията идентифицира основните пречки пред пълния принос на мигрантите към развитието, както и възможностите за улесняване и засилване на собственото развитие на мигрантите, приноса на миграцията към развитието и споделената отговорност и отчетност. Той акцентира върху потенциала за развитие, който има миграцията, и върху необходимостта от гарантиране на съгласуваност на политиките за максимално увеличаване на ползите от имиграцията както за мигрантите, така и за обществото като цяло.

Според “Каритас” хората, които мигрират, и тези, които остават – независимо дали са в държава на произход или в страна на пребиваване, имат право да намерят икономически, политически, екологични и социални условия да живеят достойно и да водят пълноценен живот. Миграцията допринася за цялостното човешко развитие на мигрантите и на членовете на техните страни на пребиваване. Независимо от движещите я сили миграцията е възможност за нашите общества да изградят проспериращ, глобален „общ дом“, където всеки може да допринесе и да живее достойно.

Целият доклад може да бъде прочетен тук.

Изданието се реализира в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), финансирана от Европейския съюз.