Българският миграционен парадокс

„Българският миграционен парадокс – позитивна интеграция и негативен политически дискурс” е издание на „Каритас България“, имащо за цел да допринесе за повишаване на информираността по темата „Миграция и развитие“.

Докладът съдържа анализ на настоящата ситуация, политики и дебати в България, свързани с миграцията и развитието и взаимовръзката между тях. Той описва националния миграционен контекст и подчертава ключовия принос на съвременната миграция, имигрантите и емигрантите за икономиката, обществото, пазара на труда и културата.

Целият доклад може да бъде прочетен тук.

Изданието се реализира в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), финансирана от Европейския съюз.