Подкрепа за бежанци от Украйна, потърсили подслон в България

От началото на военния конфликт в Украйна, помагаме на хората, останали без дом и близки, да усетят спокойствието и сигурността, от които се нуждаят, за да продължат живота си достойно.

Създадохме центрове на „Каритас“ за подкрепа на бежанци в Пловдив, Русе, София, Бургас и Варна и оказваме комплексна подкрепа и съдействие на бежанците от Украйна.

Подкрепяме хората, бягащи от войната, с предоставяне на хуманитарна помощ, съдействие за настаняване, парично подпомагане, обучение по български език, извънкласни занимания с деца, специализирани консултации за достъп до здравни грижи, намиране на работа, записване на деца в детска градина и в училище и друг тип подкрепа, подпомагаща интеграцията им в България. Всичко това става след консултации със сътрудници на „Каритас“, при строго определени критерии.

Повече информация за дейности, критерии и включване в програмите на „Каритас“ за подкрепа на бежанците от Украйна, потърсили подслон в България, може да получите на посочените контакти в центровете ни в Русе, Бургас, Варна, Пловдив, Раковски и София.

Оказаната подкрепа се осъществява от мрежата на “Каритас” организациите в България, с финансовото съдействие на Католически служби за помощ.