Миграция и развитие

Миграцията и въздействието й върху местното развитие на селските и планинските региони (MATILDE): „Каритас България“ участва в тригодишната инициатива MATILDE, изпълнявана в сътрудничество с 11 европейски академични и изследователски институции, 13 партньори в лицето на неприветствени организации, местни и регионални асоциации и общини от 10 европейски държави.

Инициативата има за цел да проучи въздействието на миграцията върху местното развитие на селските и планинските региони, като подобри социалната и икономическа интеграция на гражданите на трети страни по тези места.

Инициативата MATILDE се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.