„Каритас“ подкрепя пострадалите при бедствия

Пострадалите при бедствия са категория, в която може да попадне всеки, без оглед на неговото материално състояние или благополучие. В последните години бедствията се случват по-често от преди, а броят на засегнатите хора в България и по света, непрекъснато се увеличава.

В годините „Каритас“ е установила свои принципи и критерии за подпомагане на хора, пострадали при бедствия.

 • „Каритас България“ помага на пострадали хора и семейства, които са загубили своето лично имущество, останали са без подслон и вещи от първа необходимост. Организацията не взима участие при поражение на инфраструктурата, пътища, съоръжения, обществени сгради и т.н. В такива случаи държавните институции имат задължението да предприемат необходимите мерки.

 • За хората, пострадали от различни бедствия, „Каритас България“ подготвя Спешни проекти и подпомага хората с храна, вода, хигиенни материали, дрехи, вещи от първа необходимост.  В много от случаите „Каритас България“ няма възможност да подпомогне всички нуждаещи се. Затова определяме критерии за подбор на целевата група.
  Най-често получателите на хуманитарна помощ са:

  – хора, които не са получили помощи от Държавата или други организации;
  – многодетни семейства и семейства с малки деца;
  – възрастни хора с ниски доходи;
  – безработни семейства;
  – самотни майки.

 • През последните години, от всички бедствия в страната, най-често стават наводнения. Обикновено причина за тях са проливните дъждове, особено през пролетните и летните месеци. Човешкият фактор също играе важна роля при отрицателния ефект от наводненията и увеличения брой пострадали сгради и наводнени площи. Лошото поддържане на язовирите, коритата на реките и каналите често пъти води до огромни щети.

   

 • Градушки унищожават земеделските насаждения на много семейства, живеещи предимно в селските райони. Личните стопанства и градините на хората на много места в страната са основен поминък и източник на хранителни продукти през цялата година. „Каритас“ подпомага семейства, загубили своята продукция в резултат на градушки, чрез хранителни и хигиенни пакети.

   

 • В горещите летни месеци пожарите често засягат горските масиви и земеделски площи. Понякога пожарите засягат и населени места. „Каритас България“ помага на хора, чиито имоти и лично имущество са изгорели или пострадали в резултат на масови пожари. „Каритас България“ не помага на индивидуални случаи, които в резултат на небрежност или друга причина са пострадали при пожар.

   

 • „Каритас България“ има готовност да предоставя помощ на хора, пострадали от други бедствия, които сравнително по-рядко стават в страната, като силни земетресения, смерчове, свлачища, промишлени аварии и други. В такива случаи „Каритас България“ предоставя помощи, според своите критерии и в зависимост от степента на бедствието и броя на пострадалите хора.