Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход

Вярваме, че всеки човек, независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност, има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее. Затова помагаме на бежанците и хората, търсещи закрила в България, с комплексна подкрепа, насърчаваща тяхното социално включване и ефективна интеграция.

Достъпът до пазара на труда е важна стъпка, помагаща на засегнатите хора да постигнат самостоятелност и да поемат отново живота си в свои ръце.

Започването на работа води до прекъсване на процеса на изпадане в социална изолация и е възможност бежанците да осъществят своя принос за развитие на приемащото общество.

Затова надградихме досегашната си подкрепа с акцент върху дейности за насърчаване на устойчивия поминък и социално-икономическата интеграция на бежанците в България, чрез:

  • съдействие за намиране на работа, информиране и кариерно консултиране;
  • обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения;
  • курсове по български език за работещи/търсещи работа;
  • изготвяне на индивидуални планове за кариерно развитие, менторство и придружаване;
  • предприемаческа програма и съдействие за започване на собствен бизнес.

Помагаме с изброените по-горе дейности в центровете на „Каритас“ за подкрепа на бежанци в София, Бургас, Варна, Русе и Пловдив. Повече информация за критерии и включване, може да получите на посочените контакти.

Инициативата се реализира от мрежата на “Каритас” организациите в България, в партньорство с ВКБООН.