Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход

Продължаваме да помагаме на бежанците и хората, търсещи закрила в България с комплексна подкрепа, насърчаваща тяхното социално включване и ефективна интеграция. Достъпът до пазара на труда, до жилище и качествено образование е важна стъпка, помагаща на засегнатите хора да постигнат самостоятелност и да поемат отново живота си в свои ръце.

В съответствие с тази наша мисия, „Каритас“ надгражда досегашната си подкрепа с акцент върху дейности за насърчаване на устойчивия поминък и социално-икономическата интеграция на бежанците в България, чрез:

  • съдействие за намиране на работа, информиране и кариерно консултиране;
  • обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения;
  • курсове по български език за работещи/търсещи работа;
  • изготвяне на индивидуални планове за кариерно развитие, менторство и придружаване;
  • предприемаческа програма и съдействие за започване на собствен бизнес.

Помагаме с изброените по-горе дейности в центровете на „Каритас“ за подкрепа на бежанци в София, Бургас, Варна, Русе и Пловдив. Повече информация за критерии и включване, може да получите на посочените контакти.

Период на инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“: 1 януари – 31 декември 2023 г.

Инициативата се реализира от мрежата на “Каритас” организациите в България, в партньорство с ВКБООН.