Skip to content

“Каритас България” е федерация на независими епархийни католически организации. Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това, федерацията подкрепя своите организации членки: “Каритас Витания”, “Каритас Русе” и “Каритас София”, да извършват социална дейност чрез своите структури по места.

Каритас Витания

Благотворителна католическа организация “Витания” (“Каритас Витания”) е създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивска епархия и е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Тя е член на Националната католическа федерация “Каритас България”. “Каритас Витания”, като милосърдна организация на Католическата църква, продължава лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда.

Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, “Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия се стараем да подхождаме със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек.

гр. Раковски, 4150
ул. “Никола Вапцаров” 2а
+359 897 855 232
 info@vitania.caritas.bg
www.vitania.caritas.bg