Skip to content

“Каритас България” е федерация на независими епархийни католически организации. Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това, федерацията подкрепя своите организации членки: “Каритас Витания”, “Каритас Русе” и “Каритас София”, да извършват социална дейност чрез своите структури по места.

Каритас Витания

Благотворителна католическа организация „Каритас Витания“ е създадена през 2011 г. от Софийско-пловдивската епархия на Католическата църква в България, с цел да осъществява милосърдна дейност в пределите на епархията. Регистрирана е като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

В края на 2014 г. бе създадена енорийската организация „Каритас Раковски“, а през 2022 г. – „Каритас Пловдив“.

„Каритас Витания“, като милосърдна организация на Католическата църква, продължава лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда. Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, „Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия сътрудниците на организацията подхождат със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек.

Визия: изграждане на справедливо и устойчиво общество, основаващо се на ценностите – любов, равенство и мир, където всеки човек живее с достойнство.

Мисия: вдъхновени от Божията любов и следвайки примера на Христос, служим на хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора, и  призоваваме и насърчаваме енорийските общности и всички хора с добра воля да правят същото.

„Каритас Витания“ е член на Национална католическа федерация „Каритас България”.

„Каритас Витания” осъществява следните социални услуги и дейности:

  • Центрове за Домашни грижи за възрастни хора в гр. Раковски и с. Житница, като екипът от втория център помага и на възрастни хора от с. Калояново и с. Дуванлии.
  • Социално предприятие „Работилница на „Каритас“ в гр. Раковски.
  • „Енорийски клуб за възрастни“ в гр. Раковски.
  • Хуманитарен център за подкрепа на бедни хора и бежанци в гр. Пловдив.
  • Кариерен център за подкрепа на бежанци  в гр. Пловдив.
  • Хуманитарен център за подкрепа на бежанци в гр. Бургас.
  • „Моят ближен”: програма за подкрепа на нуждаещи се хора.
  • Ежегодни кампании: „Щедрата кошница“, „Шепичка жълти стотинки“, „С пълни раници“, „сМисъл за нашия общ дом“, „Обяд за ближния“.
  • Доброволчество и развитие на „Каритас” в енорийската общност, духовно и организационно развитите на сътрудниците на организацията.
  • Помощ при бедствия.

Контакти:

гр. Раковски, 4150
ул. “Никола Вапцаров” 2а
+359 897 855 232
 info@vitania.caritas.bg
www.vitania.caritas.bg