„Каритас България“ е федерация на независими епархийни католически организации. Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това, федерацията подкрепя своите организации членки: „Каритас Витания“, „Каритас Русе“ и „Каритас София“, да извършват социална дейност чрез своите структури по места.

Благотворителна католическа организация „Витания“ („Каритас Витания“) е създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивска епархия и е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Тя е член на Националната католическа федерация „Каритас България“. „Каритас Витания“, като милосърдна организация на Католическата църква, продължава лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда.

Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, „Каритас Витания“ потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия се стараем да подхождаме със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек.

 гр. Раковски, 4150
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
 +359 886 399 115
 info@vitania.caritas.bg
www.vitania.caritas.bg