25 милиона деца в Европа са застрашени от бедност или социално изключване

Днес, 1 юни – Международният ден на детето, „Каритас България” се обръща към ЕС и националните правителства да дадат приоритет […]