Домашни грижи за възрастни и болни хора

Факт е че огромна част от хората над 65-годишна възраст в България живеят в бедност и социална изолация и често […]