Останали без дом

Има ги във всеки по-голям град: мръсни, оръфани, облечени в напластени парцали. Живеят на улицата в студ и пек, цялото […]