Защото СМЕ ХОРА!

До 2060 г. броят на хората на възраст 65 и повече години в България ще се увеличи до 31%. Въпреки […]