Стратегическа рамка – 2021 – 2025

Стратегическа рамка на “Каритас България” – 2021 г. – 2025 г. Стратегическата рамка на „Каритас България” се приема от Националната […]