Стратегическа рамка – 2013 – 2020

Стратегическата рамка на „Каритас България” се приема от Националната конференция, по предложение на Управителния съвет (чл.19 т.2 от Устава). Ежегодно […]