2018 Младите хора в Европа между надеждата и отчаянието

„Младите хора в Европа между надеждата и отчаянието“ е доклад, разглеждащ бедността сред младите хора в Европа. Докладът е базиран […]