Социално предприемачество

В подкрепа на младежи с увреждания и техните родители  в град София функционира социалното предприятие „КаритАрт“ към „Благовещение“ – център за социална рехабилитация […]