2015 – Подкрепа на доброволно завърнали се българи от Белгия

Цел на програмата:

Програмата подпомага български граждани, завръщащи се в родната страна след пребиваване в Кралство Белгия и цели преодоляване на причините, довели до тяхната емиграция.

Основни дейности:

Преди завръщане на хората:

Проучване на ситуацията в конкретни населени места в България, установяване на контакт с роднини, търсене на квартира за настаняване и др.

След завръщане:
Индивидуални консултации, подкрепа за възстановяване на здравни осигуровки, започване на работа, ремонтни дейности в дома, продължаване на образованието и други дейности в зависимост от конкретния случай.

Продължителност на програмата:

Програмата стартира в партньорство с „Каритас Белгия” през 2004 година. Първоначално всеки отделен случай бе подпомаган в продължение на една година. Понастоящем хората биват подкрепяни в рамките на шест месеца.

Бенефициенти:

Български граждани, напуснали родната си страна, търсейки по-добър живот.  Неуспели да се интегрират в Кралство Белгия, те се включват в  програма за доброволно завръщане.

Финансиране:

Белгийско правителство