2017 – Училище на Каритас: Въвеждащо обучение за сътрудници на организацията от Пловдив, Бургас, Куклен и София

Фотография:

46 сътрудници на „Каритас“ от Пловдив, Бургас, Куклен и София взеха участие в базисно обучение в рамките на Училище на Каритас, което се проведе на 31 март 2017 г. в гр. София. По време на срещата участниците са запознаха със социалното учение на Католическата църква, ценностите, мисията и принципите на „Каритас”, структурата и дейностите на „Каритас” и други, ключови теми.

Обучението бе реализирано в рамките на Училище на Каритас – своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.