2017 – Училище на Каритас: Проведе базисно обучение за сътрудници на „Каритас Русе“

В рамките на Училище на „Каритас“ се проведе базисно обучение за нови 12 сътрудника на „Каритас Русе“. Обучението се случи в дните 22 и 23 ноември 2017 г., в гр. Русе.

Лектори бяха г-н Богдан Паташев – богослов и сътрудник на Епископската конференция на Католическата църква в България, и г-н Емануил Паташев – представител на „Каритас България“. По време на обучението запознаха участниците с базисни теми, като: „Социалното учение на Католическата църква”, „Ценности, мисия и принципи на „Каритас”, „Социално-педагогическа роля на „Каритас”, „Актуални дейности на местно, регионално, национално и международно ниво”.

Училище на „Каритас“ е своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.