2014 – Училище на Каритас: Въвеждащо обучение в Белене и Русе: 20-21 ноември

На 20 ноември в гр. Белене и на 21 ноември в гр. Русе в рамките на Училище на Каритас се проведе базово обучение, предназначено за новите сътрудници на „Каритас Русе”. Целта на обучението бе да насочи вниманието на участниците към педагогическата роля на „Каритас”.

Участие взеха 21 сътрудници на „Каритас Русе“. Обученията се проведоха в Центъра за социална интеграция и рехабилитация (гр. Белене) е в Дневния център за деца и младежи с увреждания „Милосърдие” (гр. Русе). Преподаватели бяха г-н Богдан Паташев и г-н Емануил Паташев.

Училището на Каритас реализира три вида обучения: въвеждащо – разглежда базисни теми, свързани с визията, мисията, ценностите и структурата на „Каритас”; надграждащо – надгражда темите, застъпени във въвеждащото обучение, и специализирано – тясно профилирано и свързано със спецификите на конкретна дейност на „Каритас”.

Обученията в рамките на Училището на Каритас се реализират с подкрепата на „Реновабис“ и „Каритас Испания“.