2017 – Училище на Каритас: 46 сътрудници на „Каритас“ от Пловдив, Бургас, Куклен и София взеха участие в базисно обучение

На 31 март 2017 г. в гр. София се проведе въвеждащо обучение за служители и доброволци на „Каритас“. Участниците имаха възможност да се запознаят с базисни теми, като: „Социалното учение на Католическата църква”, „Ценности, мисия и принципи на „Каритас”, „Структура на „Каритас”, „Социално-педагогическа роля на „Каритас”, „Минимални стандарти“, „Актуални дейности на местно, регионално, национално и международно ниво”.

Инициативата събра на едно място 46 сътрудници на „Каритас“ от Пловдив, Бургас, Куклен и София. Обучението бе водено от г-н Богдан Паташев – богослов и сътрудник на Епископската конференция на Католическата църква в България, и г-н Емануил Паташев – представител на „Каритас България“.

Обучението се реализира в рамките на Училище на Каритас – своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.