2016 – Форум: „Каритас България“ организира форум за социалното предприемачество в България

На 28 октомври 2016 г. в енория „Дева Мария от Фатима“, гр. Плевен, се проведе форум на тема „Възможности и предизвикателства за развитие на социално предприемачество/предприятие“. Форумът се организира от „Каритас България“ и събра на едно място представители на католическата общност в България, в това число и на „Каритас”, които ежедневно работят с хора в уязвимо положение и биха искали да надградят своята дейност чрез развитие на социални предприятия.

По време на форума бяха обсъдени възможностите и предизвикателствата пред създаване на социално предприятие, беше представен опитът със социалното предприемачество в Католическата църква, „Каритас” в Италия и някои други европейски страни. Представители на католическата общност и на „Каритас“ в България споделиха своя опит в реализирането на различни социални инициативи, имащи допирни точки със социалната икономика. Бяха обсъдени и въпроси, свързани със законодателното регламентиране на социалното предприемачество в България, възможностите за финансиране и за развитие на социално предприятие, както и беше представен и опитът на други организации в България в тази сфера.