2015 – Проект: Насърчаване на социалната ангажираност на имигрантите в 9 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа

Начало на проектните дейности: 1 ноември 2013 г.
Продължителност на проекта: 18 месеца

Дейности:

Работа за осигуряване на възможност имигрантите с постоянно пребиваване да се включат в политическия живот на местно и регионално ниво /анализ на ситуацията, идентификации на добри практики, препоръки/;
Лобиране за включване на имигрантите при вземането на решения чрез участие в общински и правителствени консултативни органи, работа с общини и имигрантски организации;
Съдействие за повишаване обществената ангажираност на имигрантите в различни асоциации;
Повишаване осъзнатостта на заинтересованите страни и обществеността по темата чрез разпространение на изготвени изявления и политически декларации.

Финансиране:

Европейски интеграционен фонд

Договор No. HOME/2013/EIFX/CA/CFP/4234 and 30-CE-0586560/00/-09

Водеща организация:

Помощ за бежанците, Чехия

Партньорски организации  от:

България /”Каритас България”/, Германия, Испания, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чехия, Швеция.

За контакти:

Радосвета Хаджиева