Обследване на бедността в България

Причини за изследване на бедността

През изминалите 20 години “Каритас България” натрупа опит в предоставяне на социални услуги за уязвими хора. Освен това имаме голям опит в изслушването и подпомагането на уязвимите групи и разполагаме с много информация, получена директно от хората в нужда. Целта ни е, познавайки отблизо ситуацията с бедността в страната, по-добре да се застъпваме и лобираме в полза на най-уязвими и бедни хора.

Ежедневно наши социални работници и доброволни сътрудници се срещат със стотици хора в нужда, на които оказваме помощ според възможностите ни, винаги след разговори с тях.  Натрупаната през годините маса от знания и опит доведе до следващата логична стъпка – изработване на методология за оценка и анализ.

Проучване на чуждия опит

Още в началото на изследването, знаейки че не сме първите, които правим подобно проучване си  поставихме за цел и успяхме да проучим опита на повече от 10 различни организации от страната и чужбина, които вече са правили подобни изследвания на бедността. Някои наши партньорски организации на Каритас в Европа имат огромен опит в проучването на бедността. Каритас Италия има мрежа от центрове за изслушване в много енорийски и епархийни организации на Каритас. Каритас Испания имат създадена отделна организация, която се занимава само с проучвания.  В нашия регион организации като Каритас Босна и Херцеговина и Каритас Хърватия също имат успешни разработки и доклади по темата за проучване на бедността.

В страната проучихме опита на нашата  епархийната организация Каритас София, която направи подобно проучване сред своите енории през 2013г.

От международните организации Евростат, а от България – Националния статистически институт също ни дадоха информация за своите професионални изследвания в тази област.

Методология

През 2013 г. започнахме  изследване на бедността сред нас, а именно сред нашите целеви групи от нуждаещи се хора, с които веки ден сме заедно – в центровете на Каритас, в енориите на Католическата църква, сред нашите партньори.  Създадохме методология, като първа крачка за изследване не само на бедността сред нас, но методология, която имаме претенции да използваме като универсален инструмент за бъдещи изследвания в социалната област, там където се чувстваме силни и бихме могли да допринесем за решаване на проблемите на най-уязвимите хора в нашето общество.  Намеренията ни са веднъж годишно организацията да решава какви теми да проучваме, свързани с нашата текуща дейност в помощ на нуждаещите се хора.

Нашата методология се различава по това че правим качествено, а не количествено проучване и анализ на състоянието на бедните хора. Ние не се позоваваме на суха статистика от различни числа и проценти, а се стремим чрез обикновени разговори да научим в дълбочина какви са причините за бедността и нейните последствия.