2013 – Училище на Каритас: Домашните грижи на Каритас – предизвикателства и възможности

„Каритас България” организира двудневен семинар на тема: „Домашните грижи на Каритас – предизвикателства и възможности”. Събитието е част от дейностите на „Училището на Каритас”.

Място и дата:

13-15 ноември 2013 г., гр. Хисаря

Цел:

Ще бъде очертана рамката на предоставяните от „Каритас” комплексни домашни грижи, 11 години след стартирането на дейността. Едновременно с това, ще бъдат обсъдени идеи и предложения по важни за ежедневната работа на мобилните екипи въпроси, с оглед на това работата да бъде ефективна и предоставяните грижи качествени.

Ще бъде създадено „пространство за взаимно учене”, където новопостъпилите сътрудници ще имат възможност да надградят своите знания и информация, работейки заедно с хората с опит, както и възможност за консултиране с професионалист за справяне с проблемни и натоварващи ситуации от ежедневната работа.

Ще бъде представена актуалната ситуация по признаване на нуждата от предоставяне на комплексни домашни грижи и ще бъдат обсъдени възможностите за регламентиране и финансиране на домашните грижи в България.

Участници:

Сътрудници от Центровете за домашни грижи на Каритас.

Разходи:

Разходите за настаняването и храната по време на семинара ще бъдат поети от „Каритас България”. Пътните разходи ще бъдат възстановени по банков път на организациите членки, при заявка от съответната епархийна организация и отчитането им с необходимите разходно-оправдателни документи.

Програма

Пълната програма на семинара може да бъде изтеглена по-долу.

Формуляр за регистриране

Формулярът за регистриране може да бъде изтеглен по-долу.

Моля, изпратете попълнения формуляр в Каритас България”, най-късно на 31 октомври 2013 г., по факс: 02 / 946 11 33, или чрез ел.поща Светлана Гьорева.

Дневен ред на семинар “Домашни грижи – предизвикателства и възможности”
Формуляр за регистрация