2011 – Проект: Намаляване на риска от бедствия в Югоизточна Европа

Начало: 1 февруари 2011
Край: 1 февруари 2012

Каритас България участва като партньор в регионален проект „Намаляване на риска от бедствия в Югоизточна Европа”. Организации на Каритас от България, Румъния, Сърбия, Косово и Албания участват в пилотен проект за намаляване на риска от бедствия. Европейската статистиката показва, че региона на Югоизточна Европа най-често страда от бедствия – предимно наводнения, но също така земетресения, пожари, ураганни ветрове, свлачища и други, които през последните години засегнаха много хора и причиниха значителни материални щети. Затова, организациите на Каритас в региона решиха да предприемат действия, с които да подпомогнат местните общности сами да се справят с проблемите, да бъдат по-добре информирани и подготвени в случай на бедствие.

На първо време пилотните дейности предвиждат всяка организация от региона да осъществява дейности в една общност (населено място) от съответната страна, намираща се във висока степен на риск от бедствия и многократно в годините е била засегната от бедствия. По-късно се предвижда дейностите да бъдат разширени с участието на повече общности.

Бенефициенти

В страната проектът започна своята реализация от 1 февруари 2011г. и избраната местна общност, с която пилотно ще работим е кв.Долно Езерово, община Бургас. През последните години това населено място пострада многократно от наводнения, в следствие на близостта си до Бургаското езеро, липсата на канализация и ниското разположение на квартала. При проливни дъждове големи площи от района се наводняват и застрашават имуществото, здравето и живота на населението. Каритас има опит от последните години при предоставяне на хуманитарни помощи за пострадалото население от Долно Езерово, изградени са добри контакти с местните власти.

Дейности:

Предвижда се формиране на групи от доброволци – деца от местното училище и възрастни, които ще работят с хората от общността по отношение превенцията от бедствия. Групите от доброволци, фасилитирани от екип на Каритас ще правят оценка и анализ на риска, ще подпомагат усилията на местната общност за дейности по превенция на бедствията. Методологията и учебните материали се изготвят заедно с ресурсния център по проект, който се намира в Каритас Румъния. Каритас ще подпомогне усилията на общността за изготвяне на малък проект по превенция, като например залесяване, укрепване и др, което ще помогне за намаляване на риска и щетите в случай на бедствие.

Проектът са финансира от партньорите:

Каритас Германия
Каритас Испания
Каритас Франция

За контакти:

Ангел Гьорев
Отговор в бедствени ситуации
мобилен: + 359 (887) 556 025
факс: +2 946 11 33
angel.gyorev@caritas-bg.org