2013 – Проект: Да постигнем повече!

Продължителност:

01.08.2012 г. – 31.05.2013 г.

Основна цел:

Привличане на дарители (корпоративни и индивидуални), с помощта на които мобилните екипи към „Домашни грижи на Каритас” ще могат да предоставят комплексни – здравни и социални, грижи в домовете на болни възрастни хора. Освен професионални грижи, сътрудниците на „Каритас” предоставят топлина и човешко разбиране, от които възрастните хора най-много се нуждаят, с което допринасят и за преодоляването на социалната изолация, в която възрастните хора са изпаднали.

Специфични цели:

Запознаване на широката общественост, от една страна, със сериозен социален проблем (ситуацията на възрастните хора, живеещи с изключително ниски доходи) и от друга страна – с добре работещ механизъм за справянето с този проблем, какъвто в действителност са „Домашните грижи на Каритас”, а именно – предоставяне от професионалисти на комплексни – здравни и социални, грижи и добро човешко отношение, директно в дома на възрастния човек.

Бенефициенти:

Възрастни хора, с ниски и недостатъчни доходи, страдащи от здравословни проблеми, породени от старост или от сериозни хронични заболявания. Нуждаещи се от наблюдение и дългосрочна грижа, но неможещи да си позволят скъпо платени медицински манипулации и лечение. Често, оставени сами на себе си, без близки и роднини, на които да разчитат.

Основни дейности:

Предоставяне на комплексни – здравни и социални, грижи и топло човешко отношение в домовете на болни възрастни хора.

Партньори:

ФПББ по програма „Да постигнем повече”

Финансиране:

Фондация „Америка за България”

За контакти:

Ваня Клечерова