2017 – Училище на Каритас: Базово обучение за сътрудници на „Каритас“

Сътрудници на „Каритас Русе“ взеха участие в базисно обучение на Училище на Каритас, което се проведе на 7 юли 2017 г. в гр. Белене. Обучението бе водено от г-н Богдан Паташев – богослов и сътрудник на Епископската конференция на Католическата църква в България, и г-н Емануил Паташев – представител на „Каритас България“.

Сред участниците бяха сътрудници на „Каритас Русе“ от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания – гр. Белене, и  центровете за Домашни грижи на Каритас в Белене и в Бърдарски геран. По време на обучението те се запознаха с базисни теми, като: „Социалното учение на Католическата църква”, „Ценности, мисия и принципи на „Каритас”, „Социално-педагогическа роля на „Каритас”, „Актуални дейности на местно, регионално, национално и международно ниво”.

Училище на Каритас е своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.