2012 – Конференция: Проблемите на възрастните хора в Европа – Варшава (Полша)

Кога?

На 29 и 30 октомври т. г. в Полша на конференция бяха представени доклади и дискутирани мерки и практики, свързани с проблемите на възрастните хора.

Защо „Каритас България” участва във форума?

“Каритас България” е единствената неправителствена организация, която получи покана от Министерството на труда и социалната политика да участва със свое експертно мнение относно ситуацията на възрастните хора в България. Поканата дойде като признание за активната работа на организацията, занимаваща се с проблемите на хората от третата възраст. Поводът е предприето проучване от Европейския съюз, касаещо начина на живот на хората от третата възраст.

Защо въпросът за възрастните хора е признат като актуален и значим?

Според данните на Евростат в следващите 50 години се очаква постепенно застаряване на населението в Европа и това поставя много въпроси, свързани с качеството и количеството на работната сила. Освен това увеличаването на относителния брой на хората над 65 години е предизвикателство и за социалните системи в страните на ЕС. Очакват се увеличаване на разходите за пенсии, социално подпомагане, здравни грижи, дългосрочни грижи и др. Тези факти показват нуждата за адаптиране на всички държавни политики, така че да се създадат условия за активен живот на хората за по-дълго време. Това е причина Министерството на труда и социалната политика на Полша да постави въпроса за предизвикателствата, породени от застаряването на населението, като важен за включване в срещите за оценка (peer review meetings). Желание за дискутиране на поставените въпроси са изразили десет страни членки, сред които е и България.

Основният доклад по въпросите, отнасящи се до необходимите мерки, свързани със застаряване на населението, беше подготвен от Asghar Zaidi University of Southampton and European Centre Vienna. Представители на министерствата, работещи по социалните въпроси, и на неправителствени организации подготвиха свои доклади. Докладът от страна на България беше подготвен с участието на “Каритас България”.


Приложения: