2012 – Форум: “Международна среща за обмяна на опит между енорийски свещеници”

Кога: 10-11 октомври 2012 г.
Къде: София

„Каритас” в Югоизточна Европа полага систематични усилия за развитието на доброволчеството в енорийската общност, базирано върху засвидетелстването на вярата. През 2005 г. осем национални организации „Каритас” си подадоха ръка и започнаха заедно да работят за постигане на общи цели, а именно:

Защо го правим?

  • Да прилагаме общо разбиране за педагогическата роля на „Каритас”.
  • Солидарно да популяризираме работата на Енорийския „Каритас” и ценностите на християнски-вдъхновеното доброволчество.

Водеща роля във вдъхновяването на доброволците в енорийските общности имат енорийските свещеници. Международната среща за обмяна на опит между енорийски свещеници е насочена преди всичко към всички, които искат да развиват организирани милосърдни дейности чрез „Каритас”.

Цели на срещата:

  • Участниците да се запознаят с регионалното партньорство за развитие на „Каритас” в енорийската общност; да се запознаят с  неговите постижения и перспективи;
  • Участниците да научат за добри примери от региона за развитие на Енорийски „Каритас”;
  • Да се идентифицират конкретни нужди сред участниците за развитие на Енорийски „Каритас”.

Участници:

  • Енорийски свещеници, които имат желание да развиват организирани милосърдни дейности в енорията си под формата на „Каритас”;
  • Националните PSM координатори.

Организатор и домакин на срещата е „Каритас България”, с подкрепата на „Каритас Италия” и CRS.