2011 – Форум: „Отговор в бедствени ситуации”

Форум на тема “Отговор в бедствени ситуации”
гр. София, 30 ноември 2011г.

Подготовка

Подготовката за форума започна още през лятото на 2011г. Широко обсъдени и съгласувани в мрежата на организацията бяха целите и очакванията от форума, участниците,  програмата, съдържанието, официалните гости, логистиката.

Участници

На форума присъстваха общо 30 представители от страната и чужбина. Католическата църква в България беше представена от председателя на Епископската конференция.
Организациите-членки на Каритас България бяха поканили свои партньори по места – общини, местни структури на БЧК, АСП  и др. На национално ниво присъстваха експерти от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, Агенцията за социално подпомагане, НК на БЧК. Присъстваха представители на Каритас от Европа и страната.

Съдържание

Всички участници споделиха опита от реакцията при бедствия в България натрупан през последните няколко години, обсъдиха ролята и мястото на неправителствените организации в Националния план за защита при бедствия, приеха конструктивни предложения за изработване и въвеждане на единен семеен план и индивидуална карта за реакция при бедствие. В годината на доброволчеството беше обсъдена и ролята на доброволните формирования в подготовката и реакцията при бедствия.

Какво предстои след Форума?

1.Засилване на сътрудничеството на национално и местно ниво с основните партньори в реакцията при бедствия в страната – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и БЧК

2. Участие на представители на Каритас България в работните групи по подготовка на Националните годишни планове за защита при бедствия

3. Участие на представители на Каритас България в съвместни учения  и обучения със структурите на БЧК

4. Обединяване на усилията по създаване и разпространение на единни семейни Евакуационни планове. Това се налага, тъй като различни организации и институции (БЧК, Каритас, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, и др.) в рамките на различни проекти или в хода на своята дейност имат изработени различни семейни Евакуационни планове.

Оценка

Форумът постигна заложените цели, така както те бяха планирани в проекта „Подготовка на екипите на Каритас в България за реакция при бедствия”. Също така бяха постигнати и целите на форума, предварително дискутирани и определени в процеса на подготовката на самия форум.