2011 – Проект: Доброволчество за самотните майки

Доброволчество за самотните майки

Начало: 01.02.2011
Край: 30.09.2011

Цел на проекта:

През 2011 г. Каритас реализира проект по линия на Европейска доброволческа служба в дневен център за самотни майки „Рождество Христово” в гр. София. Каритас бе посрещаща организация на доброволците Аня и Янек Волски от Полша и Бенхамин от Испания. Проектът целеше насърчаване полагането на доброволен труд в подкрепа социалната интеграция на самотните майки, посещаващи центъра.

Реализирани дейности:

Доброволците извършваха различни дейности, съобразени с нуждите на бенефициентите. Ани беше ангажирана предимно с майките и техните деца. Тя гледаше децата на майките, водеше и ги прибираше от детска градина, пазаруваше и помагаше при разпределяне на даренията за жените. Също така произвеждаше филцови и керамични сувенири и заедно с мъжа си Ян провеждаше интервюта с майките, бенефициенти на центъра. В началото персонала на центъра обучаваше нашата доброволка как да работи  в ателиетата за филц и керамика. Когато усвои тези умения, тя започна да обучава на свой ред младите жени, които идваха в центъра как да изработват различните предмети и сувенири. Също така, когато се налагаше, тя или мъжът й ходеха да купуват хранителни и други продукти за центъра със собствен автомобил. Янек и Бенхамин от друга страна вършеха по- мъжки задачи. Освен че бяха ангажирани също в изработката на сувенири, те се занимаваха с почистване, градинарство, ремонтиране, транспортиране на стоки и др.

Освен с ежедневните занимания в центъра, доброволците помагаха в различни инициативи и събития, организирани от Каритас. Например те помагаха на персонала на центъра по време на благотворителните базари, на които Рождество Христово имаше свое присъствие пред Американското посолство, по случай Великденските празници и др. Те взимаха дейно участие и в различни проекти на Каритас София.в които беше въвлечен персонала на центъра като “Програма за интеграция на деца – бежанци и търсещи закрила”, Изгубени в света на киберпространството” и др.

Доброволците взеха участие и на срещата на неправителствени доброволчески организации по случай Европейската седмица на младежта, която беше чествана през м. май 2011г. на площад „Патриарх Евтимий” и където те заедно със служители на Каритас представиха дейността на организацията ни пред заинтересованите посетители.

Освен че изпълняваха сериозно и отговорно задачите си, свързани с проекта, доброволците участваха пълноценно и в социалния живот на местната общност. Те се социализираха лесно и бързо станаха много обичана част от екипа на центъра. Заедно с колеги и приятели – служители на Каритас те посещаваха заедно културни и туристически дестинации, ходеха на туризъм, на концерти, на гости и т.н. В края на проекта Аня и Янек вече можеха да говорят и пишат на български много добре и бяха запознати на едно впечатляващо ниво с българската история, в частност история на християнството и на манастирите по нашите земи, с литературата, филмовото и музикално творчество на страната ни и др.

Ето какво споделят и самите доброволци

Аня:

„Очакванията ми бяха изпълнени изцяло. Даже признавам, че никога не съм очаквала, че ще мога да науча толкова много неща и ще се запозная с толкова интересни хора. Сътрудничеството с двете организации (бел. Посрещаща и изпращаща) протичаше без никакви проблеми. Дейностите, които съм вършила, напълно отговаряха на моите възможности и желания (….) Ако става дума за лична подкрепа, мога да кажа, че никога по време на проекта не съм се чувствала изоставена и с нерешени проблеми. Винаги имаше някой до мен, към когото можех да се обърна при изискващите подкрепа въпроси. …(…)Бих препоръчала ЕДС на всички, които желаят да се развиват в една определена посока, знаят какво търсят, познават добре своите способности и цели. Със сигурност това не е програма за хора, които искат да прекарат времето си в чужбина за почивка. Моят опит показва, че ЕДС изисква твърде много отговорност, независимост и креативност.” *

Ян:

„Получих професионално обучение от работещите с мен в центъра Рождество Христово. Организацията ми осигури езиковия курс. Хората, с които работех, ми разказваха много интересни неща за България, заедно посещавахме забележителности, концерти, изложби и т.н., коментирахме актуални политически и социални проблеми на страната. Винаги можех да се обърна към някой от тях и с моите лични проблеми…(…)Проектът изцяло изпълни моите очаквания. Сътрудничеството с двете организации протичаше без никакви проблеми. Задачите, които получавах от ръководителката ми, съответстваха на моите способности. Проектът беше успешен, извършвах дейностите, заложени в моя договор. „*

* забележка –
извадките са от крайните отчети на доброволците, написани от тях самите на български език.

Бенхамин:

„И двете организации изпълниха докрай моите очаквания. През цялото време се чувствах в безопасност и заобиколен от приятели, работих удовлетворяваща работа, всичко беше според очакванията ми… (…) След като участвах в този проект, бих препоръчал ЕДС и на други младежи да го направят като мен. По този начин опознаваш нови народи и култури, научаваш езици и печелиш приятели за цял живот.”

В заключение можем да кажем, че проектът мина много успешно. А доброволците останаха в сърцата на своите български приятели и си отидоха с обещание да дойдат пак в България и в Каритас.

Източници на финансиране: Национален център Европейски младежки програми и инициативи

За повече информация:
Юлияна Коева,
Координатор Програма „Младежта в действие”
Тел. 944 18 58
e- mail:  juliana.koeva@caritas-bg.org