2010 – Проект: Заедно за младежите в неравностойно положение – гр.София

Начало: 01.12.2009
Край: 31.01.2011

Цел на проекта:

Проектът целеше включването на доброволци по линия на Европейска доброволческа служба с цел подпомагане социалната интеграция на децата с увреждания посещаващи центровете на Каритас. От една страна идеята бе ше доброволците да съдействат за подобряване на психо-физическото състояние и социалното включване на децата с увреждания, а от друга да се повиши обществената информираност по този проблем, както и да се насърчи доброволчеството в помощ на хората в неравностойно положение.

Основни дейности:

През 2010 г. Каритас България беше посрещаща организация на доброволките Нолуен Морнет и Мелани Булонд от Франция. Тяхната доброволческа служба се проведе в дневен център за деца с увреждания „Благовещение” в гр.София.

Основните дейности на момичетата се изразяваха в: кинезитерапия, трудова и арт- терапия; ежедневно обгрижване на децата; занимания по готварство, градинарство, цветарство; ангажиране по време на излети, социални и спортни инициативи; посещение на културни мероприятия и места за забавление; организиране на свободното време на децата.

Мелани и Ноулен имаха и самостоятелни творчески изяви, например те организираха изложбата по случай десетгодишнината на център „Благовещение”; предложиха и взеха участие в първите занятия на децата по хипотерапия (терапия с помощта на конна езда); придружиха децата по време на летния им морски лагер в Равда.

Доброволките взеха участие и в юбилейното честване на 150 годишнината от установяването на Католическата църква в България, както и в кампанията „Нулева бедност. Действай сега”, която Каритас проведе по повод Европейската година за борба с бедността.

Доброволките взимаха участие и в други кампании като: Международния ден на младежта 12 август, Международния ден за премахване на бедността 17 октомври в сградата на СУ „Св. Климент Охридски” и откриването на програмата на ЕК „Младежта в движение” в подлеза на СУ.

Финансиране:

Национален център за Европейски младежки програми и инициативи